221
 


โครงการ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก
  ปวช. 3 ปี / ปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี / ปริญญาตรี 2–3 ปี เทียบโอน 2-3 ปี

 โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2567 

 20 เม.ย.2567

  

 คณะดำเนินการ

26 เม.ย.2567