221
 


โครงการ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก
  ปวช. 3 ปี / ปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี / ปริญญาตรี 2–3 ปี เทียบโอน 2-3 ปี

 โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566  

 27 ก.พ. 2566

16.00 น.


  

 คณะดำเนินการ

8 มี.ค. 2566

 โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2566  

 30 มี.ค. 2566

18.00 น.


  

 19 เม.ย. 2566

18.00 น.


 โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-Level  

 19 เม.ย. 2566

18.00 น.


  

 คณะดำเนินการ

27 เม.ย. 2566