220
 


โครงการ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก
  ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี

 - รับตรง 29 จังหวัด (วุฒิ ม.6)

 18 เม.ย. 2561

 24 เม.ย. 2561

 - รับตรงเพื่อกระจายโอกาสฯ ใช้คะแนน ONET (วุฒิ ม.6)

 23 เม.ย. 2561

 26 เม.ย. 2561

 - รับตรงเพื่อกระจายโอกาสสาหรับผู้เรียนดี (วุฒิ ปวช.)

 23 เม.ย. 2561

 26 เม.ย. 2561